Głównym celem naszej działalności jest zrozumieć i przewidywać potrzeby rynku w zakresie ciągłego obniżania kosztów produkcji.

Współpracując z klientami na całym świecie, analizowane są procesy cięcia i identyfikowane są kluczowe zmienne zarówno te dotyczące samego materiału, jak i wpływu użytej w produkcji maszyny.

Umożliwia nam to redukcję kosztów produkcji poprzez optymalizację procesu a tym samym eliminację odpadów i kosztownych operacji dodatkowych. Kinkelder utrzymuje intensywną sieć specjalistycznej wiedzy technicznej, czerpanej zarówno z sektora produkcji jak i rozwiązań i badań akademickich.

Pełne zaangażowanie firmy Kinkelder obejmuje szkolenia, zarówno w ramach własnej organizacji, jak i u naszych klientów, co stanowi drogę do większej wydajności produkcji. Zapewniamy ustrukturyzowane warsztaty, seminaria i indywidualne wsparcie, chcąc stale podnosić standardy jakości i produktywności.