KinkOil Ecotec

Wysokowydajny płyn do obróbki skrawaniem zgodny z wymogami ochrony środowiska i TRGS 611